Thẩm định miễn phí


Khách hàng P.A.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Răng cửa trên ngả nhiều

Khách hàng N.V.A

Chẩn đoán: Chìa răng cửa

Khách hàng Đ.T.N.M

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa
– Lệch đường giữa

Khách hàng T.K.M.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng L.T.H.D

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Hô mức độ trung bình

Khách hàng N.T.G.V

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn hạng III răng nanh
– Răng cửa hàm trên chìa

Khách hàng N.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng H.N.D

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa

Khách hàng L.T.L.P

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Hô mức độ nhẹ

Khách hàng T.P.N

Chẩn đoán:
– Sai khớp cắn
– Răng chen chúc
– Chìa 2 răng cửa
– Lệch đường giữa hàm trên

Khách hàng P.B.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa

Khách hàng N.L.N.L

Chẩn đoán: Răng chen chúc