Thẩm định miễn phí


Khách hàng Đ.T.T.X

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Cười hở lợi

Khách hàng P.T.H.O

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Răng chìa nhẹ

Khách hàng C.N.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng P.T.S.H

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa
– Khớp cắn sâu

Khách hàng T.K.M.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng P.A.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Răng cửa trên ngả nhiều

Khách hàng N.V.A

Chẩn đoán: Chìa răng cửa

Khách hàng Đ.T.N.M

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa
– Lệch đường giữa

Khách hàng T.K.M.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng L.T.H.D

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Hô mức độ trung bình

Khách hàng N.T.G.V

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn hạng III răng nanh
– Răng cửa hàm trên chìa

Khách hàng N.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa