Thẩm định miễn phí


Khách hàng V.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc nhẹ
– Hô 2 hàm ít

Khách hàng V.K.L

Chẩn đoán:
– Răng thưa hàm dưới
– Khớp cắn ngược

Khách hàng N.V.P.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Cắn chìa

Khách hàng N.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo
– Chìa răng cửa

Khách hàng N.N.Q.H

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng N.K.H

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng L.T.M.D

Chẩn đoán: Lệch răng cửa

Khách hàng L.N.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Khớp cắn đối đầu

Khách hàng H.T.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng H.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Hô 2 hàm

Khách hàng H.K.S

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng Đ.T.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu