Thẩm định miễn phí


Khách hàng L.T.N.P

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng Đ.T.T

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng V.K.L

Chẩn đoán:
– Răng thưa hàm dưới
– Khớp cắn ngược

Khách hàng N.V.V.A

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng N.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo
– Chìa răng cửa

Khách hàng N.N.T.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng L.N.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Khớp cắn đối đầu

Khách hàng Đ.T.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng B.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng Đ.D.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo