Thẩm định miễn phí


Khách hàng Đ.T.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng B.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng Đ.D.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu