Thẩm định miễn phí


Khách hàng L.T.N.P

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng Đ.T.T

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng V.K.L

Chẩn đoán:
– Răng thưa hàm dưới
– Khớp cắn ngược

Khách hàng N.V.V.A

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng Đ.T.X.M

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược