Diễn viên Lê Lộc

Khi niềng răng trong suốt, mình vẫn có thể ăn uống dễ dàng. Chỉ cần tháo khay ra trước khi ăn và đeo lại sau khi vệ sinh răng miệng. Thích nhất là bạn bè không ai phát hiện mình đang niềng răng trừ khi mình chia sẻ với họ

0/5 (0 Reviews)

Đăng ký trở thành đối tác