Thẩm định miễn phí


Khách hàng N.V.A

Chẩn đoán: Chìa răng cửa

Khách hàng Đ.T.N.M

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa
– Lệch đường giữa

Khách hàng T.P.N

Chẩn đoán:
– Sai khớp cắn
– Răng chen chúc
– Chìa 2 răng cửa
– Lệch đường giữa hàm trên

Khách hàng V.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc nhẹ
– Hô 2 hàm ít

Khách hàng N.V.P.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Cắn chìa

Khách hàng N.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo
– Chìa răng cửa

Khách hàng P.T.T.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa răng cửa