Thẩm định miễn phí


Nha khoa Đức Hạnh

Quận 1, TPHCM

Nha khoa VIN Dentist

Sơn Trà, Đà Nẵng

Nha khoa Đức Nhân

Biên Hoà, Đồng Nai

Nha khoa Minh Tâm

Long Khánh, Đồng Nai

Khách hàng V.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc nhẹ
– Hô 2 hàm ít

Khách hàng V.K.L

Chẩn đoán:
– Răng thưa hàm dưới
– Khớp cắn ngược

Khách hàng N.V.V.A

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng N.V.P.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Cắn chìa

Khách hàng N.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo
– Chìa răng cửa

Khách hàng N.N.T.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.N.Q.H

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng N.K.H

Chẩn đoán: Răng chen chúc