Thẩm định miễn phí


Khách hàng N.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng H.N.D

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa

Khách hàng L.T.L.P

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Hô mức độ nhẹ

NGÀY HỘI TƯ VẤN NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT LEETRAY’S DAY – 12/2021

NHA KHOA DUY HƯNG – 12/2021

Khách hàng T.P.N

Chẩn đoán:
– Sai khớp cắn
– Răng chen chúc
– Chìa 2 răng cửa
– Lệch đường giữa hàm trên

Khách hàng P.B.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng Đ.T.T

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng N.L.N.L

Chẩn đoán: Răng chen chúc

LỚP THỰC HÀNH KĨ THUẬT CHỈNH NHA KHAY TRONG SUỐT 2021

LỚP THỰC HÀNH KĨ THUẬT CHỈNH NHA KHAY TRONG SUỐT

Niềng răng trong suốt có đau không?

Niềng răng trong suốt có đau không?

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế