Thẩm định miễn phí


Niềng răng trong suốt Độ tuổi lý tưởng để niềng răng là bao nhiêu?

Độ tuổi lý tưởng để niềng răng là bao nhiêu? Niềng răng có làm thay đổi khuôn mặt không? Có nên niềng răng không?

Khách hàng P.A.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Răng cửa trên ngả nhiều

Khách hàng N.V.A

Chẩn đoán: Chìa răng cửa

Khách hàng Đ.T.N.M

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa
– Lệch đường giữa

Khách hàng L.T.N.P

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng T.K.M.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc