Thẩm định miễn phí


Khách hàng L.T.H.D

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Hô mức độ trung bình

Khách hàng N.T.G.V

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn hạng III răng nanh
– Răng cửa hàm trên chìa

Khách hàng N.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng H.N.D

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Chìa răng cửa

Khách hàng L.T.L.P

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Hô mức độ nhẹ

NGÀY HỘI TƯ VẤN NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT LEETRAY’S DAY – 12/2021

NHA KHOA DUY HƯNG – 12/2021

Khách hàng T.P.N

Chẩn đoán:
– Sai khớp cắn
– Răng chen chúc
– Chìa 2 răng cửa
– Lệch đường giữa hàm trên

Khách hàng P.B.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng Đ.T.T

Chẩn đoán: Khớp cắn ngược

Khách hàng N.L.N.L

Chẩn đoán: Răng chen chúc

LỚP THỰC HÀNH KĨ THUẬT CHỈNH NHA KHAY TRONG SUỐT 2021

LỚP THỰC HÀNH KĨ THUẬT CHỈNH NHA KHAY TRONG SUỐT