Thẩm định miễn phí


Khách hàng N.N.Q.H

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng N.K.H

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng L.T.M.D

Chẩn đoán: Lệch răng cửa

Khách hàng L.N.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Khớp cắn đối đầu

Khách hàng H.T.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng H.N.Y

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Hô 2 hàm

Khách hàng H.K.S

Chẩn đoán: Răng chen chúc

Khách hàng Đ.T.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng Đ.T.K.V

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng B.T.T

Chẩn đoán: Răng chen chúc

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ 2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ 2020 – NƠI KẾT NỐI LEETRAY VÀ MỌI NGƯỜI!