Thẩm định miễn phí


CHƯƠNG TRÌNH VÌ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ – TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG CƠ – 10/2020

CHƯƠNG TRÌNH VÌ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ – KHÁM, PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ SỚM TÌNH TRẠNG LỆCH LẠC RĂNG HÀM CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG CƠ

Khách hàng Đ.H.N

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng H.T.T

Chẩn đoán: Răng thưa

Khách hàng P.T.T.N

Chẩn đoán:
– Răng thưa
– Cắn chìa răng cửa

Khách hàng B.T.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng Đ.D.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn sâu

Khách hàng P.T.L

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng P.A.T

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng N.T.Y.P

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng B.N.K.H

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo

Khách hàng H.T.H.N

Chẩn đoán:
– Răng chen chúc
– Khớp cắn chéo